Обучения

За бизнес клиенти

Помогни си сам - разумно и навреме

Всеки подпис на документ и всяка отделна сделка имат своите потенциални и реални последици - това е област, в която незнанието носи сериозни последствия. Необходимостта от правна грамотност в ежедневната практика възниква често; значително по-често, отколкото случаите, в които човек е склонен да потърси специализирано съдействие. Малко хора имат нагласата или възможността да търсят съвет за всеки отделен документ, който подписват; за всяко действие, което извършват или очакват да бъде извършено във връзка с дейността им.

Как да действаме в такива случаи - какво следва да имаме предвид? Какво можем да направим, за да си помогнем сами и докъде се разпростират границите на разумната самопомощ?

Адв. Шейтанова сътрудничи активно за повишаване правната информираност на търговци и лица, развиващи самостоятелна дейност. Кантората провежда периодично практически насочени семинари и обучения, за да предаде синтезирано някои важни практически знания и насоки за ежедневната работа с държавни органи и контрагенти. Обученията дават отговори по някои от актуалните въпроси като:

„Как да избегна съществени грешки и рискове при сключване на договор?"; „Как да се подсигуря срещу некоректни платци"; „Как да намеря нужната информация в регистъра на --?"; „Как да подам заявление за --?"; „Как новите изменения в Закона за -- влияят на дейността ми?" и др.

Обученията се провеждат за аудитория до 20 човека, за да се осигури възможност за активно участие и индивидуално внимание. Кантората извършва и индивидуални обучения на персонал в предприятия.

За да получавате актуална информация за провежданите обучения или заявите интерес за участие, моля изпратете кратко съобщение тук.

Обръщаме внимание, че обученията са с изцяло информативна насоченост - те не представляват правен съвет или консултация, нито могат или имат за цел да бъдат техен заместител.

За студенти по право

"Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, включи ме и ще разбера."

Знания днес се предлагат и документират на много места - но достъпът за развиването им в практиката е силно ограничен. Липсата на опит е трудно преодолима бариера пред реализацията на много и способни бъдещи юристи.

Като специалист, получил възможността за отличен кариерен старт, адв. Шейтанова има за цел да предаде тази възможност и на следващите поколения амбициозни и способни кадри в професията.

Адв. Шейтанова провежда индивидуални обучителни стажове за студенти по право с интереси в областите на дейност на кантората. Стажовете към кантората се провеждат с цел развиване на професионални правни умения и мислене.

Обучителните стажове са подходящи за студенти от втори до пети курс по специалност "право", като допълнение към теоретичната подготовка по време на следването и въвеждане в практиката на адвокатската професия.

Участието не гарантира, но предвижда възможност за професионално сътрудничество с обучените и добре подготвените професионалисти.

За повече информация и записвания: sheytanova@consultissimo.bg