Услуги за търговци

Професионално и достъпно съдействие при сделки и регистрации; правно обслужване на търговската дейност на чуждестранни и местни предприятия

Енергетика и ВЕИ

Обслужване на енергийни предприятия в секторите газоразпределение, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия

Имотни казуси

Цялостно съдействие по придобиване, продажба или отдаване под наем на имоти и въвеждане в експлоатация на новозавършени строежи

Услуги за граждани

Гражданство и право на пребиваване, делба и наследство, трудови права и спорове, социално и здравно осигуряване

IT и електронна търговия

Съдействие за стартиращи и развиващи дейност предприятия и търговци при сделки със софтуерни продукти и платформи за електронна търговия

Процесуално представителство

Индивидуален подход, богат опит и постижения в сферата на административното правораздаване и гражданското съдопроизводство

Чуждестранни клиенти

Специализирана помощ за чуждестранни предприемачи и физически лица, които желаят да разкрият филиал, извършват временна дейност, или установят трайно дейността си в България

Имате въпроси?

Изпратете ги тук - ще се радваме да отговорим.

Изпрати запитване