Практиката на адв. Шейтанова се стреми да предоставя конкурентни условия при съобразяване на законовите изисквания.

Съгласно Закона за адвокатурата при предоставянето на правни услуги се прилага законоустановения минимум на възнаграждение съобразно Наредба за минималните размер на адвокатските възнаграждения;

При договаряне на по-висок размер на възнаграждение спрямо минимума кантората взема предвид обема и сложността на работата, необходимата експертиза, както и изисквания за спешно изпълнение.

Кратка презентация на предлаганите от адв. Малена Шейтанова абонаменти за правно обслужване на бизнеса ТУК;

За да получите предварителна информация за търсената от вас конкретна услуга, направете запитване.

Имате въпроси?

Изпратете ги тук - ще се радваме да отговорим.

Изпрати запитване