Практиката на адв. Шейтанова се стреми да предостави конкурентни условия на справедливо ценообразуване съобразно вида на търсеното съдействие.

Съгласно Закона за адвокатурата при предоставянето на правни услуги се прилага законоустановения минимум на възнаграждение съобразно Наредба за минималните размер на адвокатските възнаграждения;

При договаряне на по-висок размер на възнаграждение спрямо минимума кантората взема предвид обема и сложността на работата, необходимата експертиза, както и изисквания за спешно изпълнение.

За да получите предварителна информация за търсената от вас конкретна услуга, направете запитване.

Имате въпроси?

Изпратете ги тук - ще се радваме да отговорим.

Изпрати запитване