За адвокат Шейтанова

Малена Шейтанова е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, дипломиран Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2004 - 2009 г.

Допълнителна квалификация:
 • Международен сертификат ILEC от университета Кеймбридж
 • Международен сертификат от обучение "Конкурентно право в сектор Енергетика", Брюксел, Белгия 2011 г.Професионална практика:

2016

Адвокатска кантора „Шейтанова"

Асоцииран адвокат при консултантска къща „Консултисимо"

Сфери на дейност:

 • Процесуално представителство
 • Договорно и правно-консултантско обслужване
 • За повече информация: Правни услуги

2014 - 2016

Старши юрисконсулт и Правен съветник при Deloitte и TPA Horwath (член на Crowe Horwath International)

Сфери на дейност:

 • Търговско и корпоративно право
 • Tрудово право
 • Енергетика и ВЕИ
 • Данъчно право

2010 - 2014

Юрисконсулт „Процесуално представителство" при „Овергаз"

Сфери на дейност:

 • Енергетика
 • Конкурентно право и търговско право
 • Договори и обществени поръчки
 • Вреди от държавата

2007 - 2010

Правен сътрудник и адвокатски сътрудник при адвокатски дружества, САК

Сфери на дейност:

 • Вещно право
 • Семейно и наследствено право
 • Договори
 • Вреди от държавата
 • Събиране на вземания

Статии и публикации::

 • "Gasmarkt Bulgarien" - "Bulgarien – für Profis zu Profis” - Издание на Германо-българска индустриално-търговска камата
 • Граждански Vs. трудов договор
 • Сервитути по българското право
 • Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

Личностен профил

Комуникативност

Аналитичност

Възприемчивост и бързина

Търпение

Склонност към компромис

Комбинативност

Креативност

Лоялност

Принципност

Опортюнизъм

Самокритичност

Организация и планиране